Dotacje na szkolenia HR


Ogłaszamy że w ramach funduszu unijnego „Śląski Program Społeczny” do eksperckiego etapu zaakceptowano niżej wymienione programy:

 • wypracowanie zdalnego serwisu/portalu do zarządzania i administracji nieruchomościami – DOMICO – szkolenia z komunikacji
 • zbudowanie mobilnej usługi treningu umysłu i ekspansji inteligencji online – SiłowniaUmysłu – warsztaty z zarządzania projektem
 • Zamknięte Kursy Zarządzanie W Opolu – treningi menedżerskie
 • stworzenie panoramicznego serwisu turystycznego dla Wrocławia i Dolnego Śląska – szkolenia HR
 • zbudowanie portalu społecznościowego fidbekpl służącego zwiększaniu samoświadomości i samooceny poprzez informację zwrotną od innych osób – szkolenia handlowe
 • zbudowanie serwisu prezentującego biogaz jako źródło energii odnawialnej – szkolenia z obslugi klienta
 • zbudowanie usługi e-dietetyk – bezobsługowego serwisu doboru indywidualnej diety żywieniowej – warsztaty z komunikacji
 • progres konkurencyjności GAMBIT LUBAWKA Sp z oo poprzez rozwój importu – etap I – szkolenia ze stresu
 • wzmocnienie potencjału badawczego Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w zakresie analizy strukturalnej biomolekuł metodami NMR i krystalografii – szkolenia menedżerskie
 • ”sporządzenie i implementacja technologii wytwarzania koncentratów z dodatkiem związków przyspieszających degradację tworzyw termoplastycznych” – warsztaty handlowe
 • Autonomic AirSync: proces Zarządzania Sieciami Bezprzewodowymi Nowej Generacji (PKWiU 6201120) – szkolenia menedżerskie
 • Nr statystyczny PKWiU 432211 – szkolenia z obslugi klienta
 • Budowa modelu Pilotowo-Dokującego (PNDS) dla zbiornikowców LNG oraz promów morskich – warsztaty interpersonalne
 • Budowa teleinformatycznej platformy wymiany wiedzy o jakości i bezpieczeństwie produkcji zwierzęcej – szkolenia z delegowania
 • CLAW – modernizacyjne narzędzie wspomagające tworzenie gier i oprogramowania multimedialnego dla – szkolenia interpersonalne
 • Dywersyfikacja produkcji w oparciu o innowacyjną technologię czystego azotu – szkolenia z przywództwa
 • Ekspansja importowa Quantum software SA na rynki rozwijające się – szkolenia ze stresu
 • LEAVE A COMMENT